Josef Kadlec (* 1919, † 2003)

Narozen 21. října 1919 v Plzni, zemřel 29. dubna 2003.

Životopisné údaje

Studium

 • Reálka v Plzni (maturita 1937)

Povolání

 • prozaik, překladatel a editor ruské a sovětské literatury a tajemník Svazu československých spisovatelů

Zaměstnání

 • 1937-38: archivář
 • 1945-50: redaktor nakladatelství Svoboda
 • 1951: pracoval v redakci časopisu Nový život
 • 1952: tajemník Svazu československých spisovatelů pro zahraniční styky
 • 1953-56: kulturní rada na československém velvyslanectví v Moskvě
 • 1957-62: řídil v Praze týdeník Kultura
 • 1963-68: řídil revui Světová literatura
 • 1968-70: ředitel nakladatelství Svoboda
 • 1970-71: redaktor v nakladatelství Odeon
 • 1972-77: vedoucí redaktor cizojazyčných časopisů nakladatelství Orbis
 • 1978-82: tajemník Svazu československých spisovatelů

Profesní životopis

Po maturitě (1937) na reálce v Plzni pracoval krátce jako archivář. V letech 1939-43 vystřídal několik různorodých zaměstnání, 1943-45 byl nasazen na práci v Dessau. Během války se soukromě věnoval ruštině. Po roce 1945 navštěvoval na Filozofické fakultě přednášky B. Mathesia a uvedl se jako překladatel a propagátor ruské a sovětské literatury. V letech 1945-50 byl redaktorem nakladatelství Svoboda, 1951 přešel do redakce časopisu Nový život, 1952 se stal tajemníkem Svazu československých spisovatelů pro zahraniční styky. V letech 1953-56 byl kulturním radou na československém velvyslanectví v Moskvě, kde navázal osobní kontakty s řadou ruských spisovatelů. 1957-62 řídil v Praze týdeník Kultura a 1963-68 revui Světová literatura, 1968-70 byl ředitelem nakladatelství Svoboda, 1970-71 redaktorem v nakladatelství Odeon a 1972-77 vedoucím redaktorem cizojazyčných časopisů nakladatelství Orbis. Od roku 1978 až do odchodu do důchodu v roce 1982 byl opět tajemníkem Svazu československých spisovatelů.

Je autorem dobově podmíněných próz - reportáží (soubory Moskevský čas, 1960, Čas na Něvském, 1961), krátkých próz (soubory Den, který nebyl, 1965, Hra nehra, 1968) a románů (trilogie Svět otevřený náhodám, 1971, Svět plný nadějí, 1973, Dvojí světlo, 1976) či novel (Viola, 1978, Balada o smutném boxerovi, 1981). Věnoval se také editorské práci. Řídil edice sovětské literatury Spisovatelé Sovětského svazu (1946-48), Knihovna sovětských románů (1947-51) a Nová sovětská knihovna (1956-66), připravil několik výborů z děl ruských a sovětských spisovatelů a především 1948-64 redigoval (do 1952 spolu s B. Mathesiem) Spisy M. Gorkého (30 svazků), na nichž se podílel i překladatelsky. Překládal i další beletrii z ruštiny.

Překlady

Antologie

Zpětná vazba

Překládané jazyky

 • ruština

Role

 • překladatel
 • redaktor
 • editor
 • autor

Zdroje informací

 • PNP-LA
 • Databáze OP 2008
 • Slovník české literatury

Systémové údaje

 • Systémové číslo: 000001142
 • Aktualizováno: 22. 9. 2010
 • Stav zpracování: základní