Jaroslav Tafel (* 1929, † 1973)

Narozen 11. června 1929 v Bavorově, zemřel 1. února 1973 v Praze. Manželka Vlasta Tafelová (1920-2006) byla překladatelka z ruštiny a němčiny.

Životopisné údaje

Studium

 • Maturita na gymnáziu v Táboře
 • Jako syn majitele malé továrničky nebyl přijat na vysokou školu.

Povolání

 • spisovatel, překladatel z ruštiny a angličtiny

Zaměstnání

 • po maturitě strávil tři roky vojenské služby u Pomocných technických praporů
 • 1954-1956: redaktor Světa sovětů
 • 1956-1957: redaktor časopisu Praha-Moskva
 • od 1957: nezávislý spisovatel

Profesní životopis

Po maturitě na gymnáziu v Táboře strávil tři roky vojenské služby u Pomocných technických praporů (jako syn majitele malé továrničky nebyl přijat na vysokou školu).

Začal pracovat v oblasti kultury jako redaktor Světa sovětů (1954-1956) a časopisu Praha-Moskva (1956-1957).

Od roku 1957 byl nezávislým spisovatelem. V původní tvorbě se věnoval především dětem.

V rukopise zůstalo několik dokončených a mnoho nedokončených románových i dramatických prací, povídek a pohádek.

Rozsáhlou kapitolu v Taflově tvorbě zaujímá spolupráce s rozhlasem (hry Hospoda na konci cesty, Podzim v Sabinských horách, Ibseniána, Černí husaři). Poslední Taflovou prací pro rozhlas byly osmidílné variace na dickensovské téma Skvělé vyhlídky, vydané později na gramofonových deskách.

Komedii Don Jean aneb Strašlivý hodování, inspirovanou nalezenými zlomky staré české donchuanovské hry a napsanou jazykem 18. století, přepracoval na celovečerní jevištní představení, jež uvedlo v roce 1972 Divadlo J. K. Tyla v Plzni, hra však byla po první repríze z politických důvodů stažena z repertoáru.

Jako překladatel se soustředil především na ruštinu (často ve spolupráci s manželkou Vlastou Tafelovou), překládal rovněž z angličtiny. Zvláštní pozornost věnoval svým oblíbeným spisovatelům Dostojevskému, Erenburgovi a Kiplingovi.

Kromě toho se intenzivně zabýval teorií literatury a překladu. Jednotlivé kapitoly chystaných prací byly publikovány časopisecky, např. Cesty k trivialitě v Zlatém máji.

Překlady

Antologie

Zpětná vazba

Překládané jazyky

 • ruština
 • angličtina

Role

 • překladatel
 • autor

Zdroje informací

 • Databáze OP 2008
 • LA-PNP

Systémové údaje

 • Systémové číslo: 000002877
 • Aktualizováno: 7. 5. 2010
 • Stav zpracování: základní