Jaroslava Vobrubová-Koutecká (* 1891, † 1969)

Narozena 12. února 1891 ve Vápenném Podole, zemřela 18. prosince 1969 na Dobříši.

Životopisné údaje

Studium

 • vyšší dívčí škola v Praze ve Vodičkově ulici,
 • externí studium německé a francouzské literatury na Univerzitě Karlově
 • dva studijní pobyty na univerzitě v Montpellier

Povolání

 • překladatelka, vedoucí překladatelského semináře

Zaměstnání

 • 60. léta: vedení překladatelského semináře na pražské germanistice
 • překladatelská činnost

Profesní životopis

V 60. letech vedla na pražské germanistice překladatelský seminář. Po celý život se věnovala intenzivní překladatelské práci (souborná bibliografie čítá na šest desítek titulů), kterou zahájila již ve svých 19 letech. Nejvýznamnějším překladatelským činem po roce 1945 je soustavná pozornost dílu Anatola France, z něhož přeložila desítku titulů.

Překlady

Antologie

Zpětná vazba

Překládané jazyky

 • francouzština
 • němčina
 • nizozemština

Role

 • překladatel

Zdroje informací

 • PNP-LA
 • Databáze OP 2008
 • www(Wikipedie, otevřená encyklopedie)

Systémové údaje

 • Systémové číslo: 000003141
 • Aktualizováno: 24. 4. 2010
 • Stav zpracování: základní