Vilém Závada (* 1905, † 1982)

Narozen 22. května 1905 v Hrabové u Ostravy, zemřel 30. listopadu 1982 v Praze.

Životopisné údaje

Studium

 • 1923: maturita na gymnáziu v Ostravě
 • 1927: obory slovanská filologie, čeština a francouzština na FF UK

Povolání

 • básník, prozaik, publicista, nakladatelský redaktor a překladatel z ruštiny, slovenštiny a dalších jazyků (za spolupráce s jazykovými odborníky)

Zaměstnání

 • 1927-1933: redaktor nakladatelství Aventinum
 • 1933-1937: redaktor nakladatelství Melantrich
 • 1937-1960: knihovník v Univerzitní (později Státní) knihovně
 • 1948 a 1958-1959: ředitel Univerzitní (později Státní) knihovny
 • 1951-1953: vedoucí oddělení začínajících autorů ve Svazu československých spisovatelů
 • od roku 1953: vedoucí redaktor poezie v nakladatelství Československý spisovatel
 • 1960-1965: zaměstnanec Svazu československých spisovatelů
 • 1960-1963: tajemník Svazu československých spisovatelů
 • 1954-1976: předseda Českého literárního fondu

Profesní životopis

Po maturitě na gymnáziu v Ostravě v roce 1923 začal studovat slovanskou filologii, češtinu a francouzštinu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V roce 1927 absolvoval, současně složil státní zkoušku na Státní knihovnické škole a nastoupil jako redaktor do nakladatelství Aventinum. V roce 1933 přešel do nakladatelství Melantrich. V letech 1937-1960 (s tříletou přestávkou počátkem 50. let) pracoval v Univerzitní (později Státní) knihovně. V letech 1948 a 1958-1959 byl jejím ředitelem.

V letech 1951-1953 vedl jako zaměstnanec Svazu československých spisovatelů oddělení začínajících autorů a od roku 1953 byl vedoucím redaktorem poezie v nakladatelství Československý spisovatel. Od roku 1960 do odchodu do důchodu v roce 1965 byl opět zaměstnancem Svazu československých spisovatelů, mezi lety 1960-1963 zde vykonával funkci tajemníka. V letech 1954-1976 zastával funkci předsedy Českého literárního fondu.

Publikoval od poloviny 20. let, verši, překlady a literární publicistikou přispíval do časopisů i denního tisku. Autor řady básnických sbírek - Panychida (1927), Siréna (1932), Cesta pěšky (1937), Hradní věž (1940), Povstání z mrtvých (1946), Město světla (1950), Polní kvítí (1955), Jeden život (1962), Beze jména (1970), Hoře lásky (1971), Kdo s básní zachází (1975), Můj hlas (1981).

Překládal z ruštiny a slovenštiny, za spolupráce jazykových odborníků z bulharštiny, francouzštiny, hebrejštiny, maďarštiny, perštiny, rumunštiny, slovinštiny. Výbor ze Závadových překladů vyšel jako 5. svazek jeho Básnického díla pod názvem Vtisknout své znamení (Praha, Československý spisovatel 1979).

Překlady

Antologie

Zpětná vazba

Překládané jazyky

 • slovenština
 • ruština
 • bulharština
 • francouzština
 • hebrejština
 • maďarština
 • perština
 • rumunština
 • slovinština

Role

 • autor
 • překladatel
 • redaktor

Zdroje informací

 • PNP-LA
 • Databáze OP 2008

Systémové údaje

 • Systémové číslo: 000003302
 • Aktualizováno: 24. 4. 2010
 • Stav zpracování: základní