Pavel Bojar (* 1919, † 1999)

Narozen 18. května 1919 ve Strakonicích, zemřel 16. listopadu 1999 v Praze.

Životopisné údaje

Studium

 • Reálné gymnázium ve Strakonicích (maturita 1938)
 • 1947: FFUK, čeština a francouzština

Povolání

 • spisovatel a překladatel z ruštiny, francouzštiny a angličtiny

Zaměstnání

 • 1940-1945: různá zaměstnání - pomocná vědecká síla v České akademii věd a umění, úředník reklamní agentury, překladatel a recenzent nakladatelství Antonín Dědourek
 • 1945, 1948-1949 a 1969-1971: politický pracovník aparátu ÚV KSČ
 • 1946-1947: šéfredaktor nakladatelství Svoboda
 • 1949-1951: vedoucí tajemník Svazu československých spisovatelů
 • 1957-1962: šéfredaktor časopisu Květy
 • 1962-1966: zaměstnán na tiskovém odboru Ministerstva zemědělství
 • 1966-1967: vedoucí redaktor nakladatelství Svoboda
 • 1967-1969: zaměstnán ve Vládním výboru pro cestovní ruch
 • 1971-1976: velvyslanec v Brazílii
 • 1976-1979: zaměstnán na Ministerstvu zahraničních věcí

Historické údaje

Narozen 18.5.1919 ve Strakonicích, zemřel 16.11.1999 v Praze. Diplomat, redaktor, prozaik, básník, překladatel z ruštiny a angličtiny, psal též pro mládež, publikoval společně s manželkou Olgou Bojarovou, později s druhou manželkou Marií Bojarovou.

Profesní životopis

Původně se jmenoval Karel Krejčík, v roce 1946 přijal svůj literární pseudonym i jako občanské jméno. Maturoval na reálném gymnáziu ve Strakonicích a poté začal studovat češtinu a francouzštinu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

Od listopadu roku 1939 do června roku 1940 byl vězněn, v letech 1940-45 vystřídal několik zaměstnání (pomocná vědecká síla v České akademii věd a umění, úředník reklamní agentury, překladatel a recenzent nakladatelství Antonín Dědourek). Dostudoval v roce 1947 při zaměstnání. V letech 1945, 1948-49 a 1969-71 byl politickým pracovníkem aparátu Ústředního výboru Komunistické strany Československa. V letech 1946-47 byl šéfredaktorem a v letech 1966-67 vedoucím redaktorem nakladatelství Svoboda. V letech 1949-51 byl vedoucím tajemníkem Svazu československých spisovatelů a od roku 1957 do roku 1962 byl šéfredaktorem časopisu Květy. V letech 1962-66 pracoval na tiskovém odboru Ministerstva zemědělství a v letech 1967-69 ve Vládním výboru pro cestovní ruch. Od roku 1971 do roku 1976 byl velvyslancem v Brazílii a poté v letech 1976-79 pracoval na Ministerstvu zahraničních věcí.

Po odchodu do důchodu se v roce 1980 přestěhoval z Prahy na Kladensko. Na prozaických dílech a překladech spolupracoval se svými manželkami, v letech 1945-61 s Olgou Bojarovou (* 1925, rozená Hůlková, též Bojarová-Zemanová) a od poloviny 80. let s Marií Bojarovou (*1921, rozená Knausová, též Jakubcová).

Je autorem reflexivní lyriky (sbírky Modravá šerka, 1942, Hoře milovati, 1943, Trysk, 1945, Mladost světa, 1950, Hlavou i srdcem, 1952, Jediná, 1972, Zde v rodné zemi, 1982, Doporučeně, 1983), románů (Siné roky, 1947) a próz pro mládež (Radost, 1946, Jmenuji se Geriňa, 1980). Trilogii o poválečném osidlování pohraničí a kolektivizaci Slunečný širý svět (Jarní vody, 1952, Horké dny, 1953, Úroda, 1961) a román Milenci vytvořil s Olgou Bojarovou. Společenské romány Pohled do té kotliny (1986) a Předpoklad ke katastrofě (1988) napsal s Marií Bojarovou. V překladatelské činnosti se soustředil převážně na ruskou klasickou a sovětskou budovatelskou literaturu. Překládal rovněž z francouzštiny a po roce 1990 dobrodružnou beletrii z angličtiny.

Překlady

Antologie

Zpětná vazba

Další jména

 • vlastní jméno: Karel Krejčík
 • pseudonym: Pavel Bojar

Překládané jazyky

 • angličtina
 • francouzština
 • ruština

Role

 • autor
 • překladatel
 • redaktor

Zdroje informací

 • PNP-LA
 • Slovník českých spisovatelů od roku 1945
 • Databáze OP 2008
 • Slovník české literatury

Systémové údaje

 • Systémové číslo: 000000211
 • Aktualizováno: 15. 6. 2010
 • Stav zpracování: základní