Vlasta Dvořáčková (* 1924)

Narozena 27. února v Žďáru nad Sázavou.

Životopisné údaje

Studium

 • Reálné gymnázium v Havlíčkově Brodě (maturita 1943)
 • 1945-1949: FFUK, čeština a polština (1952 - PhDr.)

Povolání

 • básnířka a překladatelka z polštiny, němčiny a angličtiny, za jazykové spolupráce z bulharštiny

Zaměstnání

 • 1943-1945: písařka Okresního spolku zemědělství a lesnictví v Novém Městě na Moravě
 • od 1950: jazyková redaktorka v nakladatelství Práce
 • 1952-1954: redaktorka polské literatury ve Státním nakladatelství krásné literatury, hudby a umění (dnes Odeon)
 • 1954-1965: ve svobodném povolání
 • 1965-1979: redaktorka anglické, německé a polské literatury v nakladatelství Odeon

Historické údaje

Narozena 27.2.1924 ve Žďáru nad Sázavou. PhDr., překladatelka z polštiny, němčiny a angličtiny, rozhlasové a televizní hry, básně, verše pro děti.

Profesní životopis

Po maturitě na reálném gymnáziu v Havlíčkově Brodě byla dva roky zaměstnána jako písařka u Okresního spolku zemědělství a lesnictví v Novém Městě na Moravě. V letech 1945-49 studovala češtinu a polštinu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kde v roce 1952 získala titul PhDr. prací František Kvapil, básník a překladatel.

V roce 1950 nastoupila jako jazyková redaktorka do nakladatelství Práce. V letech 1952-54 byla redaktorkou polské literatury ve Státním nakladatelství krásné literatury, hudby a umění (od 1966 Odeon), kam se po letech strávených ve svobodném povolání, roku 1965, vrátila a kde pak setrvala až do odchodu do důchodu v roce 1979. Redigovala díla literatury anglické, německé a zejména polské.

Je autorkou básnických sbírek (Větrný den, 1957, Jen galerie, 1959, Čistá řeka, 1962, Mezi chodci, 1962, Nechat odjet prám, 1968, pro děti Uletělo čapí pero, 1969, Chyťte si skřítka, 1969) a rozhlasových her (Špička jehly, 1975, Zelený svět, 1977, Ctnost české šlechtičny, 1980, Kyselé jablko, 1982, Zvláštní nota, 1984) a dramatizací. Překládá hlavně z polštiny (nejvýznamnější jsou překlady soudobých polských básníků), prózu také z angličtiny (hlavně detektivky v 90. letech) a němčiny a za spolupráce jazykových odborníků překládá bulharskou poezii.

Překlady

Antologie

Zpětná vazba

Další jména

 • vlastní jméno: Vlasta Dvořáčková
 • za svobodna: Vlasta Hospesová
 • pseudonym: František Dušek

Překládané jazyky

 • angličtina
 • bulharština
 • němčina
 • polština

Role

 • autor
 • překladatel
 • redaktor

Zdroje informací

 • PNP-LA – příjmení : Havlíčkův Brod - historie a osobnosti, 1998
 • Databáze OP 2008
 • Slovník české literatury

Systémové údaje

 • Systémové číslo: 000000488
 • Aktualizováno: 21. 5. 2010
 • Stav zpracování: základní