Dušan Karpatský (* 1935)

Narozen 28.února 1935 v Trebišově (Slovensko), nyní žije a působí v Praze. V letech 1972-81 uveřejňoval své překlady i původní práce (některé až do 1985) pod vypůjčenými jmény kolegů a přátel (M. Nedvědové, I. Wenigové, V. Kudělky) a pod dívčím jménem své ženy (E. Dohnalová).

Životopisné údaje

Studium

 • 1949-53: gymnázium v Rakovníku (1953 maturita v Praze)
 • 1953-58: FF UK, obory čeština a srbochorvatština

Povolání

 • promovaný filolog, literární kritik a historik, překladatel ze srbochorvatštiny, výjimečně i ze slovinštiny, makedonštiny a slovenštiny a z češtiny do srbochorvatštiny

Zaměstnání

 • vychovatel v žákovském domově, učitel základní školy
 • 1961-62: redaktor Zrcadla kultury Československého rozhlasu v Praze
 • 1962-67: redaktor měsíčníku Svazu československých spisovatelů Plamen
 • 1966-67 a 1969-70: lektor češtiny na FF Univerzity v Záhřebu
 • 1968-69: redaktor měsíčníku Svazu československých spisovatelů Sešity pro mladou literaturu (respektive pro literaturu a diskusi)
 • 1978-89: externí vyučující na Jazykové škole v Praze
 • 1990-95: redaktor týdeníku Literární noviny

Profesní životopis

Vydal literární encyklopedie pro mládež Malý labyrint literatury (rozšířená podoba na CD a knižní jako Labyrint literatury) a Slovník spisovatelů Jugoslávie. Je autorem několika prací o Židech v literatuře srbské a chorvatské a Židech v literatuře Bosny a Hercegoviny. Spolu s I. Wenigovou uspořádal antologii jugoslávských básníků 20. století a 5 chorvatských her, samostatně sestavil několik antologií a tematických sborníků literatury Bosny a Hercegoviny. Řídil devítisvazkové Spisy Miroslava Krleži a šestisvazkové Spisy Iva Andriće. V Chorvatsku se podílel na slovníku zahraničních spisovatelů.

Svůj kulinářský zájem uplatnil v Jugoslávské kuchyni, která, doplněná a rozšířená, vyšla znovu jako Nostalgická kuchařka a Lahůdky od Jadranu.

V překladech ze srbochorvatštiny se zaměřuje hlavně na chorvatskou literaturu a z ní především na klasickou i moderní prózu a drama.

Z češtiny do srbochorvatštiny přeložil např. poezii V. Holana, hru Františka Hrubína Kráska a zvíře, cyklus básní Václava Havla a vybral a přeložil aforismy českých a slovenských autorů. Spolupracoval na reprintu 400 let starého sedmijazyčného slovníku Petra Lodereckera Dictionarium septem diversarum linguarum. V Národní a univerzitní knihovně v Záhřebu uspořádal výstavu Pět století chorvatské literatury v českých zemích a v Národní knihovně ČR výstavu Půl tisíciletí česko-chorvatských literárních vztahů ve vzájemných překladech, k níž připravil i stejnojmennou publikaci.

Překlady

Antologie

Zpětná vazba

Další jména

 • krycí jméno: Milada Nedvědová
 • krycí jméno: Irena Wenigová
 • krycí jméno: Viktor Kudělka
 • krycí jméno: Ema Dohnalová

Překládané jazyky

 • srbochorvatština
 • slovinština
 • makedonština
 • slovenština

Role

 • překladatel
 • redaktor
 • autor
 • editor
 • autor paratextu
 • zamlčený překladatel

Zdroje informací

 • LA-PNP – data: Kdo je kdo v ČR na přelomu 20. stol.
 • Databáze OP 2008
 • Informace od překladatele

Systémové údaje

 • Systémové číslo: 000001180
 • Aktualizováno: 3. 4. 2010
 • Stav zpracování: základní