Jarmila Emmerová (* 1929)

Narozena 27. září 1929 v Praze. Rozená Dovolilová, užívá pseudonym Karezová.

Životopisné údaje

Studium

 • 1948 - reformní reálné gymnázium v Praze (maturita)
 • 1948-1952: angličtina a literární věda na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (1953 titul PhDr.)

Povolání

 • vysokoškolská pedagožka a překladatelka z angličtiny

Zaměstnání

 • 1952-1956: redaktorka anglo-germánského oddělení ve Státním nakladatelství krásné literatury, hudby a umění
 • 1956-1977: asistentka katedry anglistiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy
 • 1965-69: výuka angličtiny na SEŠ HK
 • 1977-1991: odborná asistentka katedry překladatelství a tlumočnictví na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy
 • 1992-1998: předsedkyně Obce překladatelů

Profesní životopis

Po maturitě (1948) na reformním reálném gymnáziu v Praze studovala 1948-52 angličtinu a literární vědu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (1953 získala titul PhDr.).

V letech 1952-56 pracovala jako redaktorka anglo-germánského oddělení ve Státním nakladatelství krásné literatury, hudby a umění.

1956 nastoupila na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy jako asistentka katedry anglistiky.

1977 byla přeřazena na katedru překladatelství a tlumočnictví, kde působila jako odborná asistentka do odchodu do důchodu 1991.

Je autorkou vysokoškolských skript a řady doslovů k překladům. Věnuje se také přednáškové činnosti pro veřejnost, spolupracuje na kulturních pořadech pro rozhlas a televizi.

Překládá anglickou, americkou a australskou beletrii 19., 20. a 21. století, odborné texty a filmy, soustavně se věnuje překladu literatury pro děti.

V letech 1992-1998 byla po tři volební období předsedkyní Obce překladatelů. I nadále Obec reprezentuje a zastupuje na kongresech a v různých stavovských kulturních organizacích.

Překlady

Antologie

Zpětná vazba

Další jména

 • za svobodna: Jarmila Dovolilová
 • pseudonym: Karezová

Překládané jazyky

 • angličtina

Role

 • překladatel
 • krycí překladatel

Zdroje informací

 • Databáze OP 2008
 • LA-PNP

Systémové údaje

 • Systémové číslo: 000003441
 • Aktualizováno: 8. 12. 2015
 • Stav zpracování: základní