Miluše Zadražilová (* 1937)

Narozena 17. listopadu 1937 Hýskově (u Berouna). Většina překladů vznikala v rovnocenné spolupráci s manželem Ladislavem Zadražilem (*1932) - společné jméno L. a M. Zadražilovi, po zákazu publikační činnosti Ladislav Zadražil.

Životopisné údaje

Studium

 • Jedenáctiletá střední škola v Praze 8 (maturita 1955)
 • 1955-60: FFUK, rusistika-bohemistika
 • 1960-63: FFUK, estetika

Povolání

 • vysokoškoská pedagožka, literární historička a překladatelka z ruštiny

Zaměstnání

 • FFUK, asistentka a odborná asistentka na katedře ruské literatury
 • 1971-72: v dokumentaci Československo-sovětského institutu
 • dokumentátorka a překladatelka odborné literatury v Ústavu pro využití paliv

Profesní životopis

Po maturitě (1955) na jedenáctileté střední v Praze 8 studovala v letech 1955-60 rusistiku a bohemistiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, 1960-63 absolvovala na téže fakultě nástavbové studium estetiky. Od roku 1961 zde působila jako asistentka a odborná asistentka na katedře ruské literatury; 1970 získala titul PhDr. Po nuceném odchodu z fakulty pracovala v letech 1971-72 v dokumentaci Československo-sovětského institutu, další zaměstnání získala až v roce 1978 jako dokumentátorka a překladatelka odborné literatury v Ústavu pro využití paliv (Praha-Běchovice). V únoru 1990 se vrátila na katedru (později transformovanou na Ústav slavistických a východoevropských studií) Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.

Publikovat začala pod jménem Miluše Očadlíková, od roku 1972 pod jménem Miluše Zadražilová. Většina překladů vznikala v rovnocenné spolupráci s manželem Ladislavem Zadražilem (*1932) - společné jméno L. a M. Zadražilovi, po zákazu publikační činnosti Ladislav Zadražil. Některé její předmluvy a doslovy vycházely v letech 1973-90 pod kryptonymy (Ladislav Zadražil, Jaroslav Hulák, Jarmila Fromková, Jan Zábrana, Marta Čížková, Miroslav Jehlička).

Specializuje se na dějiny ruské literatury a kultury 20. století, zejména na údobí moderny přelomu 19. a 20. století (skripta Ruská literatura z přelomu 19. a 20. století, 1995), ruské utopické myšlení, ruskou exilovou literaturu (Emigrace jako osud a volba, 1992; Rusko mimo Rusko II, 1994, s M. Putnou; editorský, překladatelský a komentátorský podíl na antologii pařížské ruské emigrační poezie U řek babylónských, 1996), poetiku poezie a prózy 20. století (ve spolupráci s Kamilou Chlupáčovou dokončena knižní publikace Texty a kontexty Andreje Platonova). Je auutorkou řady doslovů k českým překladům jednotlivých děl M. Bulgakova, A. Platonova, F. Sologuba, D. Merežkovského, V. Brjusova, V. Rozanova, V. Kaverina, A. N. Tolstého, K. Fedina, I. Erenburga, S. Klyčkova, V. Grossmana, D. Granina, J. Kazakova, J. Trifonova, M. Charitonova. Do roku 1970 spolupracovala pod vlastním jménem především s časopisy Literární noviny a Světová literatura, po 1990 s časopisy Souvislosti, Literární noviny, Světová literatura, Host, Tvar a Rossica. Od roku 1966 pracovala jako lektorka, komentátorka a překladatelka (1972-89 však povětšinou pod krycími jmény) s nakladatelstvími Odeon, Mladá fronta, Lidové nakladatelství, Svoboda, Vyšehrad, po roce 1990 také Karolinum, Torst, Petrov, Aurora, Argo.

Překlady

Antologie

Zpětná vazba

Překládané jazyky

 • ruština

Role

 • překladatel
 • zamlčený překladatel
 • autor
 • autor paratextu

Zdroje informací

 • Databáze OP 2008

Systémové údaje

 • Systémové číslo: 000005822
 • Aktualizováno: 27. 5. 2010
 • Stav zpracování: základní