Věra Kružíková

Narozena 8. března 1923 v Kladně.

Životopisné údaje

Studium

 • 1934-1938: gymnázium v Duchcově
 • 1938-1939: gymnázium v Kralupech nad Vltavou
 • 1939-1941: gymnázium v Pelhřimově
 • 1941-1945: vyučení v oboru švadlena
 • od roku 1945: čeština, ruština, srbocharvátština na FF UK

Povolání

 • nakladatelská redaktorka, tlumočnice a překladatelka z ruštiny, srbocharvátštiny a němčiny

Zaměstnání

 • 1945: tlumočnice v pelhřimovské nemocnii
 • 1949-1951: redaktorka nakladatelství Svoboda
 • 1951-1958: redaktorka nakladatelství Mladá fronta
 • od roku 1950: překladatelka
 • 1969: mezinárodní oddělení Svazu českých spisovatelů
 • 1970-1980: Státní technická knihovna (oddělení mezinárodní výměny)

Profesní životopis

Studium na gymnáziu v Pelhřimově musela kvůli uzavření školy roku 1941 přerušit, do konce války se učila švadlenou a zároveň soukromě studovala ruštinu, v létě roku 1945 pak krátce pracovala jako tlumočnice v pelhřimovské nemocnici. Po maturitě v roce 1945 začala studovat obory čeština a ruština na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a jako další jazyk srbocharvátštinu. Z češtiny a ruštiny složila státní zkoušky.

V letech 1949-1951 byla redaktorkou v nakladatelství Svoboda, mezi lety 1951-1958 redigovala slovanské literatury v nakladatelství Mladá fronta. Roku 1950 začala překládat z ruštiny, především soudobou prózu (asi 50 titulů, mnohé byly vydány v reedicích). Nejvíce překládaným a osobně nejbližším autorem pro V. Kružíkovou zůstává Daniil Granin. Okrajově překládá z němčiny, časopisecky publikovala několik překladů povídek ze srbocharvátštiny.

Překlady

Antologie

Zpětná vazba

Překládané jazyky

 • ruština
 • němčina
 • srbochorvatština

Role

 • překladatel
 • redaktor

Zdroje informací

 • PNP-LA
 • Databáze OP 2008
 • Informace od překladatele

Systémové údaje

 • Systémové číslo: 000001461
 • Aktualizováno: 1. 10. 2014
 • Stav zpracování: základní