Jan Pilař (* 1917, † 1996)

Narozen 9. září 1917 ve Stříbrci u Třeboně, zemřel 19. října 1996 v Praze.

Životopisné údaje

Studium

 • 1936: maturita na reálném gymnáziu v Klatovech
 • 1936-1946: čeština a francouzština na FF UK

Povolání

 • básník, novinář a překladatel z polštiny, ruštiny a za jazykové spolupráce i z dalších jazyků

Zaměstnání

 • 1945-1949: vedoucí kulturní rubriky Zemědělských novin
 • 1949-1954: tajemník české sekce Svazu československých spisovatelů
 • 1949-1952: zástupce šéfredaktora Lidových novin
 • 1954-1959: šéfredaktor Lidových novin
 • 1959-1989: ředitel a šéfredaktor nakladatelství Československý spisovatel
 • 1968-1970: tajemník Svazu nakladatelů a knihkupců
 • 70. léta-1989: pracovník na katedře české a slovenské literatury FF UK

Profesní životopis

Po maturitě na reálném gymnáziu v Klatovech v roce 1936 začal studovat češtinu a francouzštinu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Studia dokončil roku 1946 a získal titul PhDr. V letech 1945-1949 vedl kulturní rubriku Zemědělských novin, během let 1949-1954 byl tajemníkem české sekce Svazu československých spisovatelů a současně v letech 1949-1952 zástupcem šéfredaktora Lidových novin, 1954-1959 byl šéfredaktorem Literárních novin. Od roku 1959 do roku 1989 působil v nakladatelství Československý spisovatel - do roku 1968 jako ředitel, během let 1970-1982 jako šéfredaktor a mezi lety 1982-1989 opět jako ředitel. V letech 1968-1970 byl tajemníkem Svazu nakladatelů a knihkupců.

Od 70. let do roku 1989 působil i na katedře české a slovenské literatury Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, kde se roku 1980 stal docentem habilitační prací Má cesta k polské poezii. Publikoval v polských kulturních časopisech, v řadě českých časopisů a novin, spolupracoval s Československým rozhlasem. Autor básnických sbírek (Jabloňový sad, 1939, Dům bez oken, 1942, Okov, 1946, Radost na zemi, 1950, Strom se nepohřbívá, 1957, Krajinou pádí kůň, 1967, Žlutý list, 1972), knížek pro děti a mládež (Krysař, 1945, 1948, 1978, Píseň Vltavy, 1955), esejů, reportáží (Albánský zápisník, 1954) a vzpomínek (Sluneční hodiny, 1989). Publikoval velké množství překladů poezie. Překládal z polštiny, kde se věnoval zejména poezii K. I.Gałczyńského a současných polských básníků vůbec, připravil rovněž několik výborů polské poezie. Za jazykové spolupráce překládal poezii z albánštiny, bulharštiny, ruštiny, němčiny a španělštiny.

Překlady

Antologie

Zpětná vazba

Překládané jazyky

 • polština
 • albánština
 • angličtina
 • bulharština
 • němčina
 • ruština
 • slovenština
 • španělština

Role

 • autor
 • překladatel
 • redaktor

Zdroje informací

 • PNP-LA
 • Databáze OP 2008

Systémové údaje

 • Systémové číslo: 000002144
 • Aktualizováno: 20. 8. 2010
 • Stav zpracování: základní