Jindřich Pokorný (* 1927)

Narozen 12. dubna 1927 v Praze

Životopisné údaje

Studium

 • Reálném reformním gymnáziu v Praze (maturita 1946)
 • 1946-50: studium současně na Právnické a Filozofické fakultě Univerzity Karlovy
 • 1950 - JUDr.
 • pokojových seminářích Jana Patočky

Povolání

 • literární historik, esejista a editor, překladatel z němčiny, francouzštiny a latiny

Zaměstnání

 • 1947-50: edaktor v nakladatelství Evropský literární klub
 • pracoval převážně v dělnických profesích
 • Koncem 50. let publikování překladů a externí spolupráce s rozhlasem
 • 1965-70: redaktor Československého rozhlasu
 • 1971-73: čerpač u Vodních zdrojů
 • 1973-75: právník Správy pro věci majetkové v Praze
 • 1975-současnost: ve svobodném povolání
 • počátkem 80. let: založil Kolegium pro podporu nezávislé vědy, umění a vzdělání (do r. 1990 byl jeho předsedou)
 • od roku 1991: přednášky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy
 • 1992-97: zasedal v Radě Českého rozhlasu
 • 1992-98: předseda Nadace Rainera Marii Rilka, řídíl edice Bibliotheca germano-austro-bohemica, Litteraria germano-austro-bohemica a sborníky IANUA pro studia česko-rakousko-německých kulturních styků
 • 1995-98: přednášky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy
 • od roku 1995: vedl germano-austro-bohemistický seminář

Historické údaje

Narozen 12.4.1927 v Praze. Dr., literární historik a esejista, redaktor, překladatel z němčiny, latiny a francouzštiny, etymologický spis.

Profesní životopis

V četných studiích a komentářích věnoval pozornost rytířské kultuře, recepci dvorské epiky a německé literatuře v českých zemích, dále problematice a metodice germano-austro-bohemistických studií, zabýval se faustovskou látkou, tvorbou R. M. Rilka, H. von Kleista a osobnostmi, které se pokusila oficiální historiografie 1948-89 vymazat z českých dějin (A. Kraus, C. Hoffmann, Zd. Němeček, dále P. Drtina aj.). Překládá poezii a veršovaná dramata z němčiny (jako jeden z mála také ze středověké), z francouzštiny a latiny, za jazykové spolupráce i z dalších jazyků.

Překlady

Antologie

Zpětná vazba

Překládané jazyky

 • němčina
 • latina
 • francouzština
 • maďarština
 • vlámština
 • italština

Role

 • autor
 • překladatel
 • editor

Zdroje informací

 • Databáze OP 2008
 • Informace od překladatele

Systémové údaje

 • Systémové číslo: 000002192
 • Aktualizováno: 3. 4. 2010
 • Stav zpracování: základní