Zdeněk Hampl (* 1929, † 1986)

Narozen 14. října 1929 v Praze. Zemřel 26. listopadu 1986.

Životopisné údaje

Studium

 • gymnázium v Praze (maturita 1948)
 • 1948-52: studium na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy
 • 1953 - PhDr.
 • 1956 - CSc.
 • 1965 - Doc.

Povolání

 • docent romanistiky, zakladatel portugalistiky, překladatel portugalské a brazilské literatury

Zaměstnání

 • 1953-60: odborný, respektive vědecký pracovník Kabinetu pro moderní filologii Československé akademie věd
 • 1962-65: vědecký pracovník Ústavu jazyků a literatur Československé akademie věd
 • 1960-61: smluvní profesor na brazilských univerzitách
 • 1966-83: docent na katedře romanistiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, kde založil portugalistiku jako obor a všestranně se věnoval jeho rozvoji

Profesní životopis

Byl vědeckým pracovníkem v oblasti portugalského jazyka a portugalské a brazilské literatury. Sestavil Učebnici portugalštiny (1959 a 1971), Česko-portugalskou konverzaci (1964), Stručnou mluvnici portugalštiny (1972), zpracoval Portugalsko-český slovník (1975) a s J. Holšanem Portugalsko-český a česko-portugalský kapesní slovník. Výrazný je jeho autorský podíl na Slovníku spisovatelů - Španělsko, Portugalsko (1968), pro který napsal řadu hesel spisovatelů a úvodní studie. Spolupracoval rovněž na Dictionário Biográfico Universal de Autores (Lisabon 1976), s P. Lidmilovou napsal část Portugalsky píšící autoři Slovníku světových dramatiků (1981). V domácích i zahraničních časopisech publikoval odborné články z oblasti románské filologie i literatury, např. Z počátků pražské portugalistiky (1959), Portugalská poezie v Čechách (1956), Camões em Boémia (1956). Řadu překladů svých i cizích doprovodil zasvěcenými předmluvami nebo doslovy. Těžiště jeho neobyčejně rozsáhlé překladatelské činnosti spočívá v překladech z portugalštiny, a to jak z literatury portugalské, tak brazilské. Překládal rovněž ze španělštiny. Z prozaických děl se věnoval hlavně románové tvorbě, na překladech veršů spolupracoval s Kamilem Bednářem. Překládal i odborné literárněvědné texty.

Překlady

Antologie

Zpětná vazba

Další jména

 • vlastní jméno: Zdeněk Hampejs

Překládané jazyky

 • portugalština
 • španělština

Role

 • překladatel

Zdroje informací

 • PNP-LA
 • Databáze OP 2008

Systémové údaje

 • Systémové číslo: 000000707
 • Aktualizováno: 15. 11. 2010
 • Stav zpracování: základní