Jarmila Fastrová (* 1899, † 1968)

Narozena 1. června 1899 v Praze, zemřela 28. listopadu 1968 tamtéž. Dcera překladatelky, publicistky a spisovatelky Olgy Fastrové (1876-1965) a spisovatele, dramatika a překladatele Otty Fastra (1872-1907).

Životopisné údaje

Studium

 • 1910-1918: dívčí reálné gymnázium Minerva v Praze
 • 1918-1923: Chemicko-technologická fakulta na ČVUT

Povolání

 • překladatelka z angličtiny, francouzštiny a italštiny

Zaměstnání

 • inženýrka chemie ve Výzkumném ústavu chemickém v Praze

Historické údaje

Narozena 1. června 1899 v Praze, zemřela 28. listopadu 1968 tamtéž. Ing., překladatelka z angličtiny, francouzštiny, italštiny.

Profesní životopis

Vystudovala chemicko-technologickou fakultu na Českém vysokém učení technickém (Ing.). Překladatelské činnosti se začala věnovat již v předválečné době. Překládala hlavně prózu z angličtiny, francouzštiny a italštiny. Těžištěm překladatelského úsilí byly převody americké i anglické klasické i moderní prózy. Z anglické zejména románová tvorba 18. století (H. Fielding) a 19. století (E. Brontëová, Ch. Brontëová, R. L. Stevenson, W. Scott, W. T. Thackeray). Z americké prózy se na sklonku 30. let těšil velkému ohlasu její převod románu M. Mitchellové Jih proti Severu, v 60. letech přetlumočila prózy T. Capoteho a N. Hawthorna. Řada jejích překladů zejména z americké literatury se v 90. letech dočkala nových vydání.

Překlady

Antologie

Zpětná vazba

Překládané jazyky

 • angličtina
 • francouzština
 • italština

Role

 • překladatel

Zdroje informací

 • PNP-LA
 • Databáze OP 2008
 • http://cs.wikipedia.org/wiki/Jarmila_Fastrov%C3%A1

Systémové údaje

 • Systémové číslo: 000000527
 • Aktualizováno: 10. 7. 2014
 • Stav zpracování: základní