Alena Morávková (* 1935)

Narozena 29. července 1935 v Hradci Králové.

Životopisné údaje

Studium

 • 1953: maturita na Gymnáziu v J. K. Tyla v Hradci Králové
 • 1953-1958: obory ruština, ukrajinština, francouzština a teatrologie na FF UK

Povolání

 • redaktorka, vysokoškolská pedagožka, literární a divadelní historička a překladatelka z ruštiny, ukrajinštiny a francouzštiny

Zaměstnání

 • 1958-1968: redaktorka v Dilii
 • 1968-1972: redaktorka v Ústavu jazyků a literatur ČSAV
 • 1972-1989: ve svobodném povolání
 • externí vyučující na FF UK a Divadelní fakultě AMU (dějiny literatury a divadla, translatologie)

Profesní životopis

Po maturitě (1953) na Gymnáziu J. K. Tyla v Hradci Králové studovala v letech 1953-1958 ruštinu, ukrajinštinu, francouzštinu a teatrologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V roce 1958 absolvovala a získala titul promovaný filolog, roku 1968 získala titul PhDr., roku 1998 se habilitovala a získala docenturu. V roce 2009 byla jmenována profesorkou.

Působila jako redaktorka v Dilii (1958-1968) a v Ústavu jazyků a literatur Československé akademie věd (1968-1972). V letech 1972-1989 byla nuceně ve svobodném povolání. Mezi lety 1990-1994 pracovala v Ústavu pro českou a světovou literaturu ČSAV a ve Slovanském ústavu AV ČR. V současné době externě vyučuje na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a na Divadelní fakultě Akademie múzických umění (dějiny literatury a divadla, translatologie).

Je autorkou řady článků a statí věnovaných problematice překladu, zejména specifickým problémům překladu dramatu (Specifické problémy překladu dramatu, 1995, Bulgakovův román Mistr a Markétka jako překladatelský problém, 1999) a kritice překladu (Kritika překladu - neuralgický bod). Publikuje v domácím i zahraničním odborném tisku, referáty se účastní mezinárodních překladatelských konferencí.

Překládá především z ruštiny a ukrajinštiny, okrajově z francouzštiny. Zaměřuje se na dramatickou tvorbu, klasickou a moderní ruskou prózu a teatrologickou literaturu. Zvláštní pozornost věnuje (a to i teoreticky) dílu M. Bulgakova (monografie Křížová cesta Michaila Bulgakova, Paseka, Praha- Litomyšl 1996).

Členka Obce překladatelů, kde je předsedkyní Klubu rusistů, dále členka Obce spisovatelů, PEN klubu, Teatrologické společnosti, místopředsedkyně České asociace ukrajinistů, předsedkyně pražské sekce Společnosti pro vědu a umění.

Překlady

Antologie

Zpětná vazba

Překládané jazyky

 • francouzština
 • ruština
 • ukrajinština

Role

 • překladatel
 • autor
 • redaktor

Zdroje informací

 • PNP-LA
 • Databáze OP 2008
 • Informace od překladatele

Systémové údaje

 • Systémové číslo: 000001838
 • Aktualizováno: 28. 3. 2010
 • Stav zpracování: základní