Arno Kraus (* 1895, † 1974)

Narozen 19. února 1895 v Kolíně, zemřel 5. května 1974 v Třebotově u Prahy. Vlastním jménem Arnošt Kraus. Otec básníka Arno Krause (1921-1982).

Životopisné údaje

Studium

 • 1915: maturita na gymnáziu v Praze v Křemencově ulici
 • studium medicíny v Budapešti
 • 1927-1931: studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy (titul JUDr.)

Povolání

 • spisovatel, překladatel, redaktor

Zaměstnání

 • od 1919: herec ve Švandově divadle na Smíchově a úředník
 • 20. léta: vedoucí dětské rubriky Práva lidu
 • 40. léta: lektor a kritik zlínského baťovského časopisu Tep
 • redaktor, spisovatel, překladatel

Profesní životopis

V roce 1919 se vrátil z vojenské služby v Uhrách do Prahy, krátce hrál ve Švandově divadle na Smíchově, ale brzy nastoupil do úřednického místa.

Výtvarné schopnosti uplatnil v krátkodobé spolupráci s nakladatelem J. Podroužkem a malířkou Toyen na edici Klub 777 bibliofilů, v tvorbě knižních obálek i jako sběratel ex libris a novoročenek. Ke konci 20. let přechodně vedl dětskou rubriku Práva lidu, ve 40. letech vystupoval jako lektor a kritik zlínského baťovského časopisu Tep. Spolupracoval jako redaktor s četnými nakladateli.

V původní tvorbě debutoval dvoudílným románem Panna nebo lev (1947), vystavěném na autobiografických prvcích a odrážejícím dějinné události ve střední Evropě od 90. let 19. století po 1945. V románu Údolí Josafat (1948) vylíčil v časovém úseku od vzniku republiky po současnost osud židovské hrdinky, která prošla koncentračními tábory. Drobné prózy (črty, reportáže, fejetony, úvahy, povídky) publikoval časopisecky.

Těžiště jeho tvorby spočívá v překladatelské činnosti; kromě maďarštiny překládal také z němčiny, ruštiny, angličtiny, norštiny a vlámštiny. V meziválečném období byl takřka jediným specializovaným překladatelem maďarské prózy a dodnes platí v tlumočení maďarské literatury za jednoho z vůdčích a nejplodnějších překladatelů. Ve 20. a 30. letech uvedl do českého prostředí přední soudobé představitele (díla S. Máraiho, sedm románů F. Körmendiho, románový bestseller J. Földesové Ulice u rybařící kočky), po roce 1945 se zaměřil na dobové autory politicky prvořadého, umělecky však druhořadého významu (T. Aczél, B. Illés, P. Veres).

Podílel se na českém vydávání souborných spisů Z. Móricze a s L. Hradským na překladu teoretického díla I. Trencsényiho-Waldapfela Mytologie. V překladatelské praxi vycházel Kraus ze zásady nepřevádět slova, ale myšlenky, a vystihnout ducha originálu. Zásahy do textu prováděl na základě obapolné korespondence s autory originálu a na jejich osobní přání.

Překlady

Zpětná vazba

Další jména

 • vlastní jméno: Arnošt Kraus
 • pseudonym: A. J. Kučera
 • pseudonym: R. O. Rakusan
 • pseudonym: Rastislav Otakar Rakusan
 • pseudonym: R. O. Rakušan
 • pseudonym: Rastislav Otakar Rakušan

Překládané jazyky

 • maďarština
 • angličtina
 • němčina
 • ruština
 • norština
 • vlámština

Role

 • autor
 • překladatel

Zdroje informací

 • Lexikon české literatury – vlastní jméno, pseudoymy
 • PNP-LA
 • Databáze OP 2008

Systémové údaje

 • Systémové číslo: 000001399
 • Aktualizováno: 14. 5. 2010
 • Stav zpracování: základní