Jarmila Fromková (* 1922)

Narozena 17. ledna 1922 v Sulíkově (u Blanska).

Životopisné údaje

Studium

 • reálném gymnáziu v Boskovicích (maturita 1940)
 • Učitelský ústav v Brně (maturita 1941)
 • 1945-50: rusistické přednášky a semináře na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, zejména speciální doškolovací překladatelský seminář B. Mathesia (studium předčasně ukončeno)

Povolání

 • nakladatelská redaktorka, překladatelka z ruštiny a němčiny

Zaměstnání

 • 1942-50: na několika základních školách a na Odborné škole pro ženská povolání v boskovickém okrese; koncem války byla nasazena na práci jako švadlena
 • 1966-68: redaktorka Lidového nakladatelství
 • 1950-současnost: překladatelka ve svobodném povolání

Profesní životopis

Řadí se k první poválečné generaci rusistů, která programově usilovala o co nejširší prezentaci ruské klasické i novodobé literatury, eliminované válkou z knihoven i knižního trhu. Přeložila více než 120 titulů z tzv. základního fondu porevoluční ruské literatury. Značnou pozornost věnovala dílu M. Gorkého, přeložila řadu textů od prvních románů až po korespondenci; tyto překlady jsou součástí Sebraných spisů M. Gorkého ve 30 svazcích, jsou zastoupeny v mnoha různých autorských i monotematických výborech a v samostatných vydáních. Řadou titulů vyhověla také aktuální dobové poptávce po literatuře čerpající z prožitků 2. světové války. Uspořádala a spolupřeložila i čtenářsky úspěšné monotematické povídkové a novelistické výbory.

Od 60. let se zároveň jako lektorka a publicistka stále cílevědoměji zaměřovala na sovětské autory kriticky poukazující i na stinné stránky sovětské skutečnosti. Z osobních kontaktů vzešly např. překlady nejvýznamnějších próz pozdějšího emigranta V. Maximova a revoltujících představitelů menšinových neruských etnik, zejména T. Pulatova a Č. Ajtmatova. Jako překladatelka a komentátorka se podílela také na překladech a komentářích literatury faktu, např. politických statí akademika Sacharova, historických monografiích Radzinského Poslední ruský car a Stalin, Vasiljevové Ženy z Kremlu a ruských i německých textů historika M. Reimana.

Překlady

Antologie

Zpětná vazba

Překládané jazyky

 • němčina
 • ruština

Role

 • překladatel
 • redaktor

Zdroje informací

 • Databáze OP 2008

Systémové údaje

 • Systémové číslo: 000000617
 • Aktualizováno: 10. 4. 2010
 • Stav zpracování: základní