Sergej Machonin (* 1918, † 1995)

Narozen 29. prosince 1918 v Moskvě (Rusko). Zemřel 24. listopadu 1995. Manželka překladatelka Drahoslava Janderová (*1946).

Životopisné údaje

Studium

 • 1930 - studium na ruském reálném gymnáziu v Moravské Třebové
 • 1931 - přestoupil na Zemskou vyšší reálku v Prostějově (maturita 1938)
 • 1938-39: studium češtiny a němčiny na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy
 • 1945-51: studium na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy srovnávací literatury (PhDr.)

Povolání

 • redaktor, divadelní a literární kritik, spisovatel, překladatel z ruštiny, slovenštiny, srbocharvátštiny, bulharštiny, němčiny a francouzštiny

Zaměstnání

 • 1942-44: úředník v Prostějově
 • 1944-45: redaktor v Třebechovicích pod Orebem
 • 1945-47: redaktor v nakladatelství Mladá fronta
 • 1947-51: tajemník odboru pro kulturní styky s cizinou na Ministerstvu informací
 • 1948-49: dramaturg Československého státního filmu
 • 1950-53: dramaturg Realistického divadla v Praze
 • 1954-69: v redakci Literárních novin (Literárních listů, Listů)
 • 1966-69: spoluprace s Filmovým studiem Barrandov jako dramaturg a scenárista (spoluautor scénáře k filmu Ewalda Schorma Návrat ztraceného syna, 1969
 • 1969 - redaktor Divadelních novin
 • 1970-73: noční hlídač v Národní galerii
 • od poloviny 70. let se podílel na vydávání a šíření samizdatové literatury
 • 1990-95: v redakci obnovených Literárních novin

Profesní životopis

Autor publikoval v době nesvobody překlady pod jmény Věry Saudkové, Jaroslava Huláka, své ženy Drahoslavy Janderové, Zdeňka Frýborta, Ludmily Kopáčové, Aleny Kožíkové, Zuzany Krejčové a Dagmar Martincové.

Stěžejní význam má Machoninova činnost kritická, zejména v oblasti divadelní kritiky. Více než čtyři desetiletí sledoval českou (i slovenskou) divadelní a dramatickou tvorbu a vyjadřoval se k ní v denním tisku i odborných periodikách - oficiálních (Rudé právo, Divadlo, Světová literatura), v 70. a 80. letech pak v exilových časopisech (Svědectví v Paříži, Listy v Římě) a samizdatových (Kritický sborník, O divadle). Je spoluautorem knihy Čím jsem žil (1982 pod jménem Jan Bauch). V 70. a 80. letech kriticky sledoval i českou literární a výtvarnou tvorbu, vesměs publikovanou v samizdatech. 1995 vyšla jeho vzpomínková kniha Příběh se závorkami. Překladatelské činnosti se věnoval intenzivně po celý život. Těžiště překladatelské práce tvoří překlady dramat z ruštiny (A. N. Arbuzov, M. Bulgakov, M. Gorkij, A. N. Ostrovskij, N. F. Pogodin, V. S. Rozov, V. V. Višněvskij), slovenštiny (P. Karvaš), srbocharvátštiny, němčiny a francouzštiny. Řadu her rovněž upravil a opatřil poznámkami a doslovy.

Překlady

Antologie

Zpětná vazba

Další jména

 • krycí jméno: Věra Saudková
 • krycí jméno: Drahoslava Janderová
 • vlastní jméno:
 • pseudonym: Jindřich Ješ

Překládané jazyky

 • ruština
 • slovenština
 • srbochorvatština
 • bulharština
 • němčina
 • francouzština

Role

 • překladatel
 • zamlčený překladatel
 • redaktor

Zdroje informací

 • PNP-LA
 • Databáze OP 2008

Systémové údaje

 • Systémové číslo: 000001658
 • Aktualizováno: 12. 5. 2010
 • Stav zpracování: základní