Anna Nováková (* 1921, † 2005)

Narozena 22. června 1921 v Zábřehu na Moravě, zemřela 31. května 2005 v Praze. V době nesvobody propůjčila svoje jméno Lubě a Rudolfu Pellarovým, Josefu Sedlákovi, Františkovi Vrbovi, Rudě Havránkové, Milanovi Jungmannovi a Jindřišce Smetanové.

Životopisné údaje

Studium

 • 1932-38: reálné gymnázium v Zábřehu na Moravě
 • 1938-39: reálné gymnázium v Boskovicích
 • 1939-40: reálné gymnázium v Praze-Vršovicích
 • 1947-52: FFUK, rusistika-polonistika (1953 - PhDr.)

Povolání

 • překladatelka z ruštiny a němčiny

Zaměstnání

 • 1940-45: úřednice v Družstvu olejnatých semen
 • 1945-48: nakladatelství Svoboda
 • 1951-51: nakladatelství Rovnost
 • 1951-68: překladatelka ve svobodném povolání
 • 1968-71: Svaz československých spisovatelů
 • 1971-?: překladatelka ve svobodném povolání

Profesní životopis

Studovala na reálných gymnáziích v Zábřehu (1932-38), Boskovicích (1938-39) a v Praze-Vršovicích (1939-40). Po maturitě byla v Praze zaměstnána v letech 1940-45 jako úřednice v Družstvu olejnatých semen, v letech 1945-48 pracovala v nakladatelství Svoboda a 1950-51 v nakladatelství Rovnost. Přitom v letech 1947-52 studovala rusistiku a polonistiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy; roku 1953 získala titul PhDr. V letech 1951-68 a 1971-78 se věnovala překladatelské činnosti ve svobodném povolání, mezitím působila 1968-71 ve Svazu československých spisovatelů. V překladatelské práci pokračovala i po roce 1978, kdy odešla do důchodu.

Za více než půlstoletí své překladatelské činnosti (hlavně pro nakladatelství Odeon, Lidové nakladatelství, Svoboda, Mladá fronta, Naše vojsko, Albatros) získala renomé literárně kultivované, s ruskými dějinami a běžnými reáliemi dobře obeznámené tlumočnice i nejnáročnějších textů klasické i moderní ruské literatury od Gogola po Solženicyna. Přeložila také řadu dětských knížek. V 90. letech vydala několik překladů z němčiny.

Překlady

Antologie

Zpětná vazba

Další jména

 • za svobodna: Anna Pospíšilová
 • krycí jméno: Jan Zábrana
 • krycí jméno: Terezie Silbernáglová

Překládané jazyky

 • němčina
 • ruština

Role

 • překladatel
 • krycí překladatel
 • zamlčený překladatel

Zdroje informací

 • Databáze OP 2008
 • Rachůnková, 1992

Systémové údaje

 • Systémové číslo: 000001950
 • Aktualizováno: 11. 5. 2010
 • Stav zpracování: základní