Hana Vrbová (* 1929, † 1995)

Narozena 13. února 1929 v Praze, zemřela 20. května 1995 tamtéž.

Životopisné údaje

Studium

 • čeština ruštiny na FF UK

Povolání

 • spisovatelka, editorka, překladatelka z ruštiny, němčiny, slovenštiny a angličtiny

Zaměstnání

 • překladatelka ve svobodném povolání

Profesní životopis

Po studiu češtiny a ruštiny na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy se věnovala převážně překladům klasické a novodobé ruské, běloruské a ukrajinské poezie. Z asi 150 publikovaných přeložených titulů považovala za nejdůležitější hlavně překlady poezie Puškinovy, Lermontovovy, Krylovovy, Balmonta, Achmatovové, Cvetajevové, Tvardovského nebo Moricové. Překladatelsky i editorsky se podílela také na obsáhlé antologii poezie ruské básnické moderny Kolo inspirace.

Zároveň psala původní poezii, prózu i divadelní a rozhlasové hry pro děti a mládež a spolupracovala na vytvoření jedné z nejzdařilejších variant školního slabikáře. V posledním údobí svého života pracovala na obsáhlém cyklu překladů ruských básníků, kteří po říjnové revoluci v roce 1917 emigrovali z Ruska a z nichž početná část žila mimo jiné i v Praze. Překládala rovněž z němčiny, slovenštiny a angličtiny, a to především dětskou literaturu. Ze staročeštiny přebásnila (za jazykové spolupráce Marie Krčmové) Kroniku tak řečeného Dalimila (Praha, Svoboda 1977).

Překlady

Antologie

Zpětná vazba

Další jména

 • po sňatku: Hana Piskáčková

Překládané jazyky

 • ruština
 • němčina
 • angličtina
 • slovenština

Role

 • překladatel
 • editor

Zdroje informací

 • PNP-LA
 • Databáze OP 2008

Systémové údaje

 • Systémové číslo: 000003205
 • Aktualizováno: 10. 4. 2010
 • Stav zpracování: základní