Jaroslav Hulák (* 1920, † 1999)

Narozen 10. září 1920 v Prachaticích. Zemřel 6. srpna 1999. Manželka Zuzana Huláková (rozená Krejčová *1930) je rovněž překladatelkou.

Životopisné údaje

Studium

 • gymnázium ve Vodňanech (maturita 1939)
 • 1939-45: studium filozofie a dějin umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (po uzavření vysokých škol se vyučil knihkupeckým účetním)

Povolání

 • překladatel z ruštiny, filozof

Zaměstnání

 • překládal sovětskou literaturu pro nakladatelství Mladá fronta; zároveň tajemník měsíčníku Generace a později vedoucím kulturní rubriky deníku Mladá fronta
 • 1948-52: scenárista k Československému státnímu filmu
 • 1952-99: překladatel ve svobodném povolání

Profesní životopis

Kvantitou i kvalitou svých překladů se zakrátko přiřadil ke kmenovým tlumočníkům tehdy hojně vydávané ruské literatury, s vytříbeným smyslem pro její myšlenkové i umělecké kvality, které se snažil čtenářům co nejvěrněji zprostředkovat. Za svůj první významnější překlad považoval rozsáhlou autobiografii K. S. Stanislavského Moje výchova k herectví (1946), po níž rok co rok následovaly četné překlady převážně románových a povídkových próz, ale také divadelních her ruských klasiků i porevolučních autorů včetně emigrantů D. Merežkovského a A. Ladinského. Přetlumočil nově stěžejní romány F. M. Dostojevského Běsi a Zločin a trest, ale také mnoho známých i neznámých próz A. P. Čechova a M. J. Saltykova-Ščedrina, z porevolučních autorů mu byli nejbližší L. Leonov, M. Zoščenko či běloruský V. Bykav. Přeložil rovněž Merežkovského román o Leonardovi da Vinci a obsáhlé i obsahově ojedinělé memoáry I. Erenburga. Patřil k okruhu poučených a kritických příznivců ruské literatury, dovedl jasně rozpoznat její trvalé a nepomíjivé hodnoty. V 70. a 80. letech vycházely pod jeho jménem kromě vlastních překladů také překlady některých jeho kolegů a přátel, kteří tehdy nesměli publikovat (např. Sergej Machonin). Těžištěm jeho překladatelské činnosti jsou překlady z ruštiny, okrajově překládal také z němčiny a slovenštiny.

Překlady

Antologie

Zpětná vazba

Překládané jazyky

 • slovenština
 • němčina

Role

 • překladatel

Zdroje informací

 • Databáze OP 2008

Systémové údaje

 • Systémové číslo: 000003490
 • Aktualizováno: 22. 9. 2010
 • Stav zpracování: základní