Emanuel Frynta (* 1923, † 1975)

Narozen 3. ledna 1923 ve Slapech. Zemřel 11. října 1975 v Praze.

Životopisné údaje

Studium

 • klasické gymnázium v Praze (maturita 1943)
 • 1945-48: studium rusistiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy

Povolání

 • básník a esejista, překladatel z ruštiny a dalších jazyků

Zaměstnání

 • 1948-75: věnoval se překladatelské, literární a editorské práci ve svobodném povolání

Profesní životopis

Přispíval do řady periodik. Vlastní tvorbu publikoval převážně časopisecky, knižně vyšla posmrtně básnická sbírka Písničky bez muziky (1988), soubor básní a povídek Závratné pomyšlení (1993) a souhrn původně rozhlasových úvah z roku 1969 Zastřená tvář poezie (1993). Vydával rovněž knihy o teorii umělecké fotografie a monografické práce o fotografech, uplatnil se i jako filmový scenárista. Některé literárněvědné studie byly zacíleny na zahraniční publikum a vyšly cizojazyčně, řada esejisticky pojatých prací o české i světové literatuře zůstala v rukopisech.

Jako editor připravoval spisy A. P. Čechova, uspořádal čtyřsvazkový soubor próz I. Herrmanna a několik antologií. Dominující však byla překladatelská činnost, v níž výrazně převažují překlady z ruštiny. Tlumočil i díla z dalších jazyků - němčiny, angličtiny, francouzštiny, španělštinya za spolupráce jazykových odborníků i z jiných (z makedonštiny). Řadu překladů doprovodil zasvěcenými komentáři, přemluvami či doslovy.

Překlady

Antologie

Zpětná vazba

Překládané jazyky

 • angličtina
 • francouzština
 • italština
 • makedonština
 • ruština
 • slovenština
 • španělština

Role

 • autor
 • překladatel
 • editor

Zdroje informací

 • Databáze OP 2008

Systémové údaje

 • Systémové číslo: 000000622
 • Aktualizováno: 10. 4. 2010
 • Stav zpracování: základní