Bohumil Mathesius (* 1888, † 1952)

Narozen 14. července 1888 v Praze. Zemřel 2. června 1952.

Životopisné údaje

Studium

 • studium bohemistiky a romanistiky na české univerzitě v Praze

Povolání

 • literární vědec, vysokoškolský pedagog, překladatel z ruštiny, němčiny, francouzštiny a latiny a za jazykové spolupráce z čínštiny a japonštiny

Zaměstnání

 • 1912-14: středoškolský profesor
 • 1919-21: úředník ministerstva školství
 • literárně kritická a překladatelská činnost ve svobodném povolání
 • 1945 - stal se prvním profesorem sovětské literatury na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy

Profesní životopis

Roku 1945 se stal prvním profesorem sovětské literatury na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kde vychoval řadu českých rusistů; jeho přednášky byly vydány posmrtně J. Fraňkem v souboru Přehled sovětské literatury (1962 a 1965). Těžiště jeho překladatelské činnosti, jejíž značná část spadá do období před rokem 1945, spočívá v překladech ruské klasické i moderní literatury. Od 20. let cílevědomě propagoval ruskou a sovětskou literaturu, v nakladatelství Melantrich vydával edici Nová ruská knihovna. Své překlady doprovázel studiemi o autorech a jejich dílech a na základě vlastních zkušeností z překladatelské práce se zabýval rovněž problematikou teorie překladu. Obecně známé se staly jeho parafráze staré čínské a japonské poezie.

Překlady

Antologie

Zpětná vazba

Překládané jazyky

 • ruština
 • němčina
 • francouzština
 • latina
 • čínština
 • japonština

Role

 • překladatel

Zdroje informací

 • Databáze OP 2008
 • PNP-LA

Systémové údaje

 • Systémové číslo: 000001727
 • Aktualizováno: 11. 5. 2010
 • Stav zpracování: základní